PIZZA GUIDO

colofon

Pizza Guido
A15 Cư Xá Bắc Bình, Điện Biên Phủ, Phường 25
Bình Thạnh Hồ Chí Minh